NAHİV DERSLERİ
İ’RAB VE İ'RAB TABLOLARI
01 Müfred, Tesniye ve Cem' Müzekkerlerin İ'rabı 06 İ'rab Tablosu Genel 2
02 Müfred, Cem' Teksir ve Cem' Müenneslerin İ'rabı İ'rab Bakımından Muzari Fiil
03 Müfred, Cem' Teksir ve Ğayr-ı Munsarıfların İ'rabı İ'rab Örneği
04 Cem' Müenneslerin ve Ğayr-ı Munsarıfların İ'rabı İ'RAB
05 İ'rab Tablosu Genel 1 Arapça İ'RAB Örnekleri
İSM-İ MEVSUL
01 İsmi Mevsul Tablosu 05 Sıla Cümlesi'nin Geliş Şekilleri
02 İsm-i Mevsul'ün Tesniye ve Cem' Kipleri 06 Aid Zamiri'nin Geliş Şekilleri
03 İsm-i Mevsul Konu Özeti 07 İsm-i Mevsul Alıştırma
04 İsm-i Mevsul'ün Geliş Şekilleri
ZAMİRLER
Zamirlerin İ'rabıyla İlgili Alıştırma Zamir Tablosu
Zamirler Konu Anlatımı Müstetir Zamir'in Cevazı, Vücubu
İSİM TAMLAMASI
İsim Tamlaması İsim Tamlamasıyla İlgili Alıştırma
İsim tamlamasında sıfatın kullanılması Örnek
SAYILAR
A 1 ve 2 sayıları E Ukud sayılar
B 3-10 arası sayılar F 21 - 29 arası sayılar
C 10 rakamının şini G 100 ve 1000 sayıları
D 11 - 19 arası sayılar H Sıra Sayıları
MUHTELİF NAHİV NOTLARI
Sonu İlletli Muzarinin İ'rabı Fiil-Fail, Müb.-Hab. İlişkisi
Süreklilik Fiilleri İ’rab Örnekleri İsim Cümlesi
Fiil İsim Cümlesinde Haberin Geliş Şekilleri
Fiil Cümlesi Soru Cevap Şekilleri Örnekli
Fiil Cümlesinde Failin Geliş Şekilleri Soru Cevap Şekilleri Tablosu
ZAMİRLER VAKİTLER 1 - SAAT KAÇ
MÜENNES İSİM TABLOSU VAKİTLER 2 - SAAT KAÇTA
VASL ve KAT HEMZELERİ TESNİYE VE CEM NUNLARININ DÜŞMESİ
Copyright © 2012 - www.arapcaegitimi.com - Her hakkı saklıdır. Tasarım ve Programlama: Erensoft