SESLİ HADİSLER
 
 
Abdullah ibn Abbas (radıyallâhu anhüma) hazretleri, Efendiler Efendisi’nin şöyle buyurduğunu naklederler:

İki göz vardır ki, Cehennem ateşi onlara dokun(a)maz: Birisi Cenâb-ı Allah’a duyduğu saygı ve haşyetten dolayı hep ağlayan Hak erinin,diğeri de Allah yolunda nöbet tutan yiğidin gözleridir.

(Tirmizi, Fezâilül-cihâd, 12)
 
* Hadisi dinlemek için lütfen hadisin apaça metninin üzerine tıklayınız.
 
Copyright © 2012 - www.arapcaegitimi.com - Her hakkı saklıdır. Tasarım ve Programlama: Erensoft